Publieksinformatie

Het IMPROVE-project is een samenwerking tussen het Rob Giel Onderzoekscentrum, Universitair Centrum Psychiatrie, de HTA-unit van het UMCG, Rijksuniversiteit Groningen, De Friesland Zorgverzekeraar, MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en het Trimbos Instituut en gericht op betere clinical decision making op basis van bestaande databases en innovatieve tools. Doel van het project is om een optimaal ggz aanbod te realiseren in de regio, met gepaste zorg voor elke patiënt en een zo groot mogelijke geestelijke gezondheid van de regionale bevolking met als motto: ‘de juiste behandeling door de juiste zorgverlener voor de juiste patiënt op het juiste moment‘.

Voor meer informatie over het IMPROVE-project, klik op de link naar de factsheet: Factsheet IMPROVE kort Nederlands

Informatie over de afzonderlijke deelprojecten (volgt binnenkort)

Deelproject 1 Innovatieve screener voor psychische problemen: Projectbeschrijving CATja

Deelproject 2: ICT tool ter ondersteuning van behandelkeuzes op micro-niveau – manuscript in voorbereiding

Deelproject 3: Adaptieve management tools voor ondersteuning van instellingen bij hun operationele management gericht op zorgoptimalisatie

Deelproject 4: Regionale simulatiemodellen gericht op een geestelijk gezondere regionale bevolking – volgt binnenkort

IMPROVE logo Nederlands centered

Het IMPROVE onderzoek is gefinancierd door Stichting De Friesland

Stichting De Friesland geeft financiële steun aan initiatieven om de zorg voor mensen in Noord-Nederland te verbeteren en vitaliteit te bevorderen. Zodanig dat mensen worden geholpen om de eigen regie te krijgen en zelf- en samenredzaam te worden. De stichting is gelieerd aan De Friesland Zorgverzekeraar. Meer informatie vindt u op www.stichtingdefriesland.nl