Nieuwe Subsidie: Samen Sturen – Kiezen voor optimale depressie behandeling op basis van zorgdata en cliëntvoorkeuren

Het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) van het UMCG krijgt acht ton subsidie voor het implementeren van een ‘lerend’ instrument dat het resultaat voorspelt van verschillende behandelopties bij depressie voor de cliënt op basis van individuele kenmerken en voorkeuren. Binnen het IMPROVE-project, wordt het behandelkeuze instrument ontwikkeld door koppeling van deze reeds beschikbare gegevens (deelproject 2). Het project ‘Samen sturen- kiezen voor een optimale depressie behandeling op basis van zorgdata en cliëntvoorkeuren’ is een vervolg op IMPROVE en beoogt het instrument te implementeren. Het instrument wordt ontwikkeld bij het UCP, in samenwerking met het RGOc, RoQUA en MIND. Het project start 1 december 2018 en duurt 24 maanden.